نام دسته
توضیحات دسته
تعداد زیر نویس
À l'approche de l'automne (1960) Aki tachinu
0
Un automne à New York (2000) Autumn in New York
5
Autumn in the Vineyard (TV Movie 2016)
0
Feuilles dautomne (1956) Autumn Leaves
1
Autumn Lights (2016)
3
Marathon im Herbst (1979) Osenniy marafon
0
Sonate dautomne (1978) Höstsonaten
9
Podzim (2008) Sonbahar
0
Autumn Stables (TV Movie 2018)
0
Aux deux colombes (1949)
0
Aux (2018)
2
Auzaar (1997)
1
0
Avé (2011)
0
Ava (2017)
0