X Company Season 2

دانلود زیرنویس فارسی سریال X Company Season 2


x company فصل 2 season-2 s02 فصل دوم


22 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : X شرکت یک درام شخصیت عاطفی رانده می شود، مجموعه ای در جهان هیجان و خطرناک جاسوسی جنگ جهانی دوم و عملیات مخفی است. پس از آن داستان از پنج بسیار ماهر جوان ...
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
X.Company.S02.ALL.Episodes.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02.ALL.Episodes.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E10.August.19th.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E10.August.19th.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E09.Butcher.and.Bolt.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E09.Butcher.and.Bolt.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02.ALL.Episodes.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02.ALL.Episodes.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02.ALL.Episodes.720p.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02.ALL.Episodes.720p.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02.ALL.Episodes.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E10.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02E10.720p.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | پایان فصل دوم | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E04.Last.Man.Last.Round.720p.WEB-DL.DD5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E04.Last.Man.Last.Round.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E08.Fatherland.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E08.Fatherland.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E07.La.Vérité.Vous.Rendra.Libre.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E07.La.Vérité.Vous.Rendra.Libre.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E06.Black.Flag.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E06.Black.Flag.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E05.Nil.Nocere.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E05.Nil.Nocere.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E03.Sein.Und.Schein.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E03.Sein.Und.Schein.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E02.Night.Will.End.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E02.Night.Will.End.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E01.Creon.Via.London.720p.WEB-DL.DD.5.1.h264-QUEENS X.Company.S02E01.Creon.Via.London.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | شروین و محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E09.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02E09.720p.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E08.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E08.720.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E07.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02E07.720p.HDTV.x264-CROOKS X.Company.S02E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E06.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E06.720.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E05.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E05.720.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E04.WebRip.x264-GF X.Company.S02E04.720p.WEBRip.x264-TASTETV X.company.S02E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
X.Company.S02E03.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E03.720.HDTV.x264-KILLERS X.Company.S02E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
9Movie | محمدرسول
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )