M 2007

دانلود زیرنویس فارسی فیلم M 2007


M (2007)


2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : نویسنده جوان نمی تونم ارسال یک کلمه برای رمان بعدی اش، او نیز احساس با نامزد خود ندیده. چرا که او در عشق با یک زن می افتد، اما نمی تونم به یاد داشته باشید که او است و اگر که shes واقعی است یا فقط یک رویا نمی تونم بفهمم.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
M 2007
مترجم :عروسک ( IrKorea Group )
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
M 2007
هماهنگ سازی نسخه تک دیسک
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )