Caf Derby

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Caf Derby


Café Derby (2015)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : 1985. ژرژ یک متولد بازار فروشنده است. به عنوان یک محور فروشنده او می تواند هر چیزی را به هر کس در هر زمان. زمانی که او می شنود پاپ در حال آمدن است به بلژیک او نقاط یک فرصت است. در نزدیک ...
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است